Πολυπρογραμματικές εγκαταστάσεις στις Αλυκές Μεσολογγίου

Έτος: 2012

Εργοδότης

Διπλωματική εργασία

Υλικά κατασκευής προπλάσματος

Μέταλλο, plexiglass, κόντρα πλακέ θαλάσσης

Μέθοδος κοπής

Trotec laser cutter 25W